LA NOSTRA ESCOLA

Esteim al poble de Es Migjorn Gran, a Menorca. Un poble petit,al sud de l'illa .
L'escola està situada a les afores del poble. És petita i molt Polida.
Sóm una escola de primària d'una sola línia. En aquets moments sóm 117 alumnes i 16 mestres.
Tenim edats compreses des de 3 fins a 11 anys compartint il·lusions i ganes d'aprendre.

dimecres, 30 de novembre del 2011Ets al·lots de 5è i de 6è vam fer una sortida es dimarts 4 d'octubre.
Vam anar a cala viola i sanitja amb ses dues tutores, na Mónica i na Queta, i també va venir en Pere.


Però noltrus sempre que hem de fer una sortida, primer ho preparam a sa classe. Aquesta vegada per ajudar-mos a entendre tot lo que després veuríem, es dia antes de s'escursió va venir a s'escola un mestre de nom Toni Melià que mos va explicar que sa posidònia és molt important per conservar s'arena a ses platges.

Mos van passar un video de sa posidonia que ensolemà amb sa careta i es patos vam poder veure lo mateix a sa platges de cala viola i sanitja.

Tonio.